Click to order
Оформление заказа
Total: 
Выберите вариант доставки:
Заполняя форму, вы даете согласие на
обработку персональных данных

+905359250876

Geri aramak
Formu doldurmakla kişisel verilerin işlenmesi kurallarını
kabul etmiş olursunuz
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
_________ (“ZEMİTS TR” ya da “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan KVK Kanunu kapsamında genel Aydınlatma Metni ve Şirket Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde;
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ticari unvanın, vergi dairesi ve vergi numarası bilgilerinin, faaliyet adres bilgilerinin, irtibat kişisi ad soyad bilgilerinin, e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız, şirket/işletme bilgileriniz, fatura ve banka hesap bilgileriniz ile toplanacak çerezler şirket çalışanlarına, görevlilerine, yurtiçi grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurtiçi bağımsız denetim şirketlerine, yurtiçi/yurtdışı bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, distribütöre, hizmet sağlayıcılarına fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
Şirket tarafından alınan tüm kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, arşivleme ve depolama amacıyla yurtdışında bulunan gereken güvenlik önlemelerinin alınması ile aktarabilecek olup, burada işleme faaliyetine tabi tutulup saklanabilecektir. Çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesine ilişkin hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla şirket çalışanlarına, görevlilerine, yurtdışı/uluslararası grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurtdışı/uluslararası bağımsız denetim şirketlerine, yurtdışı bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting ve altyapı sağlayıcı şirketlere, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcıları üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve bu kapsamda kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri derhal Şirket’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında açıklanan işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, aktarılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ve site ziyaretinde ekran bildirimi olarak çıkan Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

-Aydınlatma Metni-
Aşağıdaki aydınlatma metni, siteye giriş esnasında doğrudan pop-up olarak çıkacak (ister üye olsun ister olmasın, siteye giren herkese çıkartılacak), pop-up olarak çıkartıldığına dair kayıtlar arka planda mutlaka delil olarak tutulacak –bazı bilgisayarlarda pop-up engelleyici olduğu için bu şekilde kullanıcı karşısına çıkarıldığı halde ispatı yapılamayabiliyor-, içerisinde yapılan linklemelerde koyu alanlara tıklandığı an ilgili politikalar karşılarına çıkartılacak, üye olan kişilere üyeliklerin kabul edildiğine ilişkin olarak gönderilen transactional emaillerde bu aydınlatma metni ile çerez politikasına da yer verilmesi aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı açısından önemli, mümkünse her iki uygulama birden yapılmalı:

Üye olduğunuz takdirde _________________ (“ZEMİTS TR”), ticari unvan, vergi dairesi, vergi numarası, irtibat kişisi ad soyad, elektronik posta, cep telefonu, gibi kişisel verilerinizi, şirket bilgilerinizi ve satış işlemleri sırasında gerçekleştireceğiniz işlemler neticesinde paylaşacağınız Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda (“Politika”) belirtilen diğer verilerinizi; başta satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iade süreçlerinin yönetimi, sorun ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi, ilginizi çekebilecek pazarlama iletişimlerini gönderme amaçları olmak üzere Politikada yer alan diğer amaçlar için işleyecektir. Kişisel verileriniz; iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, arşivleme ve depolama amacıyla yurtdışında bulunan bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara aktarılması ve Politikada yer alan Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması başlığı kapsamında diğer veri ve amaçlar uyarınca distribütör de başta olmak üzere yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır. KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendinizle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve Politikada yer alan Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi kapsamında diğer haklarınızı ve Şirketimize başvuru yollarınızı öğrenebilirsiniz.
Detaylı bilgiye; ______________________________________’den ulaşabilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI
ÇEREZ (COOKİE) NEDİR?

Çerez, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Bazı tarayıcılarda her çerez ayrı ayrı küçük dosyalar halinde tutulurken bazı tarayıcılarda tüm çerezler tek bir dosyasında tutulur.

Çerezler genellikle ilgili web sitesine ait dil tercihiniz veya konumunuz gibi ayarlarınızı saklamak için kullanılır. Aynı siteye yeniden girdiğinizde kullandığınız tarayıcı, o siteye ait çerezleri siteye geri gönderir. Böylece site, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş bilgiler sunabilir.

Ayrıca çerezler, kişisel bilgileriniz (adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) de dâhil olmak üzere birçok farklı bilgi içerebilir. Ancak, bir sitenin ulaşabileceği bilgiler sizin ona sunduklarınızla sınırlıdır. Web siteleri onlara vermediğiniz bilgilere erişemez. Ayrıca hiçbir site, bilgisayarınızdaki diğer dosyaları ulaşamaz.

ZEMİTS TR ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

ZEMİTS TR çerezleri;

Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Çerezler genel olarak aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

ZEMİTS TR web sitesine ve mobil uygulamasına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

ZEMİTS TR çerezleri web sitesi ve mobil uygulamasının performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek ve bu platformlar üzerinden yeni özellikler sunmak için kullanır.

ZEMİTS TR çerezleri, ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak, web sitesi ve mobil uygulama kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kullanılır.

ZEMİTS TR çerezleri reklamlar yayınlamak, reklamları anlamak ve geliştirmek için kullanır. Ayrıca; arama motorlarını, ZEMİTS TR tarafından işletilen web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya ZEMİTS TR’nin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.

Web sitesi/mobil uygulamasının, sizin ve ZEMİTS TR’nin güvenliğini sağlamak için kullanır.

ZEMİTS TR tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

ÇEREZ YÖNETİMİ
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Çerez” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ REKLAM VE YENİDEN HEDEFLEME İÇİN NASIL KULLANILMAKTADIR?

Çerezler ayrıca; arama motorlarını, işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya reklam verilen web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanılabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve reklam verilen web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, sizi tanıyabilmemiz amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Tarafımızca işletilen web sitesi ve mobil uygulamasında ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

ZEMİTS TR tarafından işletilen web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; aşağıdaki tabloda yer alan çerezler kullanılmaktadır.

ZEMİTS TR iki tür çerez kullanabilir; “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler”. Oturum çerezleri, ZEMİTS TR web sitesinden ve mobil uygulamasından ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici çerezlerdir. Bir kalıcı çerez, cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. (Çerezin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o çereze ait süreye veya “ömre”, ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir)

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Tarafımızca işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre "ZEMİTS TR” çerezleri (first party cookie)" ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır. ZEMİTS TR çerezleri, ZEMİTS TR tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir. Bu çerezler ve bu çerezleri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümleri inceleyebilirsiniz.

ZEMİTS TR web sitesi ve mobil uygulamasını ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya domainlerinden çerezler alabilirsiniz. Bu çerezleri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece çerezleri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak için çalışmaktayız. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti web sitesinde mevcut olabilmektedir.

Çerez Türü
Ne işe yarar?

Bu çerez’ler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?
Oturum
Bu çerezler, ZEMİTS TR web sitesinin ve mobil uygulamasının düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site'yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Kullanıcının, kullanıcı bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabilmesini ve kendi bilgileriyle alışveriş yapabilmesini ve çeşitli sayfalar arasında bilgi aktarımını amaçlamaktadır. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site'nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz.
Bu çerezler, web sitesindeki, mobil uygulamadaki veya sitenin bazı bölümlerindeki performansın sağlanabilmesi açısından zorunludurlar.
Kalıcı
Bu çerezler, ZEMİTS TR web sitesinin ve mobil uygulamasının düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Kalıcı çerezler Site'nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site'yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz.
Bu çerezler, web sitesindeki, mobil uygulamadaki veya sitenin bazı bölümlerindeki performansın sağlanabilmesi açısından zorunludurlar.
Performans
Bu çerezler; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu da web sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar.
Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.
İşlevsellik
Bu çerezler, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için, web sitelerimizin tercihlerinizi (ör. kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasını sağlar. Ayrıca ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlar. Bu bilgilere dayanarak her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir.
Bu çerezlerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz gibi kimliğinizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir. Hangi verileri topladığımız, bu verilerle ne yaptığımız ve bu verileri kimlerle paylaştığımız konusunda her zaman şeffaf olmalıyız. Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.
Hedefleme / reklam ve üçüncü taraf
Bu çerezler web sitesinin reklam verenler ve tedarikçiler tarafından kullanılan anonim kullanıcı bilgilerini teşhis etmek için kullanılır. Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca ZEMİTS TR ve ZEMİTS TR dışı web sitelerindeki reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmemize de yardımcı olur.
Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz.
Bu çerezlerin birçok türü, tüketicileri IP adresleriyle takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. Toplanan bilgi ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki Hedefleme / Reklam bölümüne bakınız.

Cookie Servis Sağlayıcı
Cookie Adı
Cookie Amacı
Cookie Tipi
Cookie Süresi
ZEMİTS TR
___________________
Kullanıcının session Id'si
Oturum Çerezleri
Tarayıcı Session süresi boyunca
ZEMİTS TR
___________________
Kullanıcının authentication bilgisi
Oturum Çerezleri
Tarayıcı Session süresi boyunca
ZEMİTS TR
___________________
Cihaz bilgisine göre app banner'ı gösterme
Kalıcı Çerezler
1 Gün

ÇEREZLER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Çerezleri silme veya engelleme gibi çerezlerle ilgili faydalı bilgiler şu konumda bulunabilir: https://www.allaboutcookies.org

İnternet reklamcılığı endüstrisi tarafından üretilen davranışsal reklamcılık ve çevrimiçi gizlilik rehberi, şu adreste bulunabilir: http://www.youronlinechoices.com

Birleşik Krallık’ın ICO (Information Commissioner's Office) kurumu tarafından hazırlanan çerezler kılavuzuna ICO’nun web sitesi üzerinden erişebilirsiniz: https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/

POLİTİKA REVİZESİ VE İLETİŞİM

ZEMİTS TR bu politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında web sitesi üzerinden veya mobil uygulama gibi diğer ZEMİTS TR hizmetlerinde veya tarafınıza ait eposta gibi başka iletişim yollarıyla iletişim kurarak gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Bu politikada yer alan bilgiler hakkında başka herhangi bir sorunuz varsa ya da ek bilgi talep ediyorsanız, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilir veya kisiselverilerim@______.com elektronik posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

A. GİRİŞ
Veri gizliliği ZEMİTS TR için son derece önemli ve kişisel verilerinizin işlenmesi sürecimizin açık ve şeffaf olmasına özellikle önem vermekteyiz.
Bu nedenle kişisel verilerinizin nasıl işleneceği ve korunacağını işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (bundan sonra kısaca “Politika” olarak anılacaktır) açıklamaktayız. Bu içerik önemlidir, bu yüzden lütfen dikkatli şekilde okuyunuz ve gizliliğinizi kontrol ettiğinizden emin olunuz.
Başlamadan önce sizlere gizlilik ilkelerimizi açıklamak isteriz:
• Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz.
• Kişisel verilerinizin güvenliğini koruyacağımızı taahhüt ediyoruz.
• Kişisel verilerinizi kullanırken veri gizliliği yasalarına uygun hareket ediyoruz.
• Kişisel verilerinizi sadece bu belgede açıklanan şekillerde kullanıyoruz.
• Gerekli değilse, kişisel verilerinizi toplamayacağız.
• Kişisel verileri toplama amaçlarımız açısından artık gerekli olmadığında kişisel verilerinizi toplamayı bırakacağız.
• Kişisel verilerinizin kontrolü için sahip olduğunuz haklarınızı sizlere açıklayacağız.
A.1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SORUMLUSU KİMDİR?
Verilerin işlenmesinde veri sorumlusu, Mersis Numarası __________________ olan _______________________________’dir. (“ZEMİTS TR” veya “ŞİRKET”)
ZEMİTS TR iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
• Posta adresi: ______________________________________________________
• Telefon: ______________
• E-posta: _____@_______.com
A.2. POLİTİKA AMACI
İşbu Politika, elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren, ZEMİTS TR’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenen ve korunan kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında, mevzuata uyumu teminen benimsediği ilke ve prensipleri düzenlemektedir.
Kişisel verilerin korunması, ZEMİTS TR için büyük hassasiyet arz etmekte olup şirketimizin öncelikleri arasındadır.
Kişisel verilerin işlenmesi politikası metni, ZEMİTS TR ile www.__________.com sitesine (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden ya da ZEMİTS TR tarafından ilan edilen mobil uygulamalar üzerinden üye olan gerçek kişi kullanıcı ve tüzel kişi kullanıcının temsil yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen üyelik sözleşmesi ile ticari nitelikli mesafeli satış sözleşmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.
A.3. POLİTİKA KAPSAMI
İşbu Politika, Şirketimizin, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, bunların çalışanlarının, Şirketimiz stajyerlerinin ve çalışanlarının, stajyer ve çalışan adaylarının, hissedarlarının, yetkililerinin, ticari ilişki içinde bulunduğu kuruluşların yetkilileri, hissedarları ve çalışanlarının, fiziki ve sanal ziyaretçilerinin, üyelerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır. Ayrıca, işbu Politika ile benimsenen ilke ve prensipler, Şirketimizin işlediği kişisel verileri işleyen, kişisel verilere erişimi olan, Şirket’e kişisel veri sağlayan veya Şirket’ten veri alan tüm çalışanlara, çalışan adaylarına, taşeron çalışanlarına, mevcut ve potansiyel iş ortaklarına, Şirket’in bağlı şirketlerinin çalışanlarına ve bunların yetkililerine uygulanır.
A.4. TANIMLAR
Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, (tüzel kişi yetkilileri dâhil)
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verileri,
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusunu,
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Kanun : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Anonim Hale Getirme : Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini
ifade eder.


B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR ESASLAR
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde, Anayasa ile Kanun başta olmak üzere, tüm mevzuata uygun olarak belirlenmiş ve benimsenmiş olan aşağıdaki esaslara uygun hareket etmektedir.
B.1. ZEMİTS TR tarafından toplanan kişisel veri türleri nelerdir?
Sizden topladığımız kişisel verileri birkaç farklı şekilde kullanıyoruz, topladığımız verileri işleme amacımız ilgili veriye bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki tabloda bu husus ayrıntılı olarak açıklanmış, topladığımız kişisel veri türleri ve toplama amacımız gösterilmiştir.

Kişisel Veri Kategorisi
Kişisel Veri Örneği
Kimlik Bilgileri & İletişim Bilgileri

Örneğin adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, ikametgah adresi, telefon numaranız vs.
Müşteri İşlem Bilgisi
Örneğin çağrı belgesi kayıtları,iletişim geçmişi vs.
Finansal Bilgiler
Örneğin, banka/ödeme kuruluşu bilgisi, ödeme hesap bilgisi, çağrı belgesi kayıtları, hesap sahibinin adı, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, dekont bilgileri, hesap bilgileri, işletme bilgileri vs.

B.2. ZEMİTS TR kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?
ZEMİTS TR kişisel bilgilerinizi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen amaçlar için ve aşağıda belirtilen yasal dayanaklara bağlı olarak işler:

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları
Veri İşlemenin Yasal Dayanakları
Kurumsal İletişim ve Müşteri İletişimi kanallarından ilettiğiniz talepleri veya başvuruları yerine getirmek, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi. Teslim edilecek ürünün müşteri siparişine uygun olarak hazırlanması ve taahhüt edilen teslim süresi içinde müşteriye ulaşmasının temini. İptal veya iade konusuna ilişkin ürün bedellerinin mümkün olan en kısa sürede müşterinin hesabına aktarılması amacıyla ilgili birime bilgi verilmesi. Müşteriye stokta olmayan ürünü getirmek için veri toplama. Fatura düzenleme.

Bir sözleşmenin ifası ve ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncel bilgilerin kontrolü ile yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerle ilgili başvuru ve talepleri müşterilerimizle/potansiyel müşterilerimizle değerlendirmeye ilişkin meşru menfaatimiz.
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.
Mevzuattan doğan yasal yükümlülükler.

Kişisel verileriniz, sayılan hizmetlerimiz dâhilinde Kanun’un 4.
maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dâhilinde işlenmektedir.
Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.
B.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
ZEMİTS TR, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çerçevesinde ve yasal mevzuata uygun olarak verileri işlemekte ve korumaktadır.
Bu kapsamda ZEMİTS TR tarafından Kanun’un 4. Maddesine uygun olarak, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir:
B.3.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olunması
ZEMİTS TR basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.
B.3.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
ZEMİTS TR, faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
B.3.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
ZEMİTS TR, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.
B.3.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
ZEMİTS TR kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu doğrultuda verilerin işlenmesi faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.
B.3.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
ZEMİTS TR, kişisel verilerin hangi amaçlarla ve ne kadar süre işleneceğini henüz işlenmesine başlanılmadan belirlemekte ve kişisel verileri ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.
Ayrıca, veri en aza indirgeme (minimizasyonu) çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürelerden sonra silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.
Sadece ZEMİTS TR müşterisi olmaya devam ettiğiniz süre boyunca hakkınızdaki bilgiler saklanacaktır. Artık müşteri olmak istemediğinize karar verirseniz, müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçerek elimizdeki bilgilerinizin tamamının silinmesini talep edebilirsiniz.
Makul gereklilikler söz konusu ise ya da yasal veya düzenleyici gereksinimleri karşılamak, uyuşmazlıkları çözümlemek, dolandırıcılığı ve suistimalleri önlemek ya da Kullanım Sözleşmesi ile diğer politikaları icra etmek için gerekmesi durumunda, ZEMİTS TR, hakkınızdaki bilgilerden gerekli olanları, ZEMİTS TR hesabınızı kapattıktan sonra dahi ya da bu hizmetleri sunmamız için bu bilgilere ihtiyacımız kalmamış olmasına karşın saklamaya devam edebilecektir.
B.4 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
B.4.1.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
B.4.2 Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Verilerinin İşlenebileceği Haller
B.4.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir (Örneğin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Madde 5.)
B.4.2.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatını veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. (Örneğin, Şirketimiz içinde rahatsızlık geçiren bir ziyaretçimizin revire kaldırılması ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi)
B.4.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. (Örneğin, şirketimizden bir hizmet alan bir kişinin fatura bilgilerinin alınması)


B.4.2.4. Hukuki Yükümlülük
ZEMİTS TR, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. (Örneğin, MASAK, BTK, BDDK gibi kamu kurumlarınca sorulan sorulara cevap verilmesi, istenen belgelerin gönderilmesi.)
B.4.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişisel verinin, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. (Örneğin, şirketimize iş başvurusu yapan bir kişinin aranması)
B.4.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. (Örneğin, Şirketimize yardım bölümü üzerinden başvuru yapan müşterimiz olmayan kişilerin sorularının cevaplanması için bilgilerinin alınması)
B.4.2.7. ZEMİTS TR’nun Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ZEMİTS TR meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
C. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
ZEMİTS TR, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir biçimde ZEMİTS TR tarafından özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.
D. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. ZEMİTS TR’nin ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.
ZEMİTS TR ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen süre zarfında; işlediği kişisel verileri KVK Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi süreçleri bakımından;
-Şirketimiz kayıtlarında bulunan verilerin içinden gereksiz veya tutulmasının hukuka aykırı olduğu verilerin tespit edilmesi ve bu verilere kimlerin hangi yollardan erişebildiğinin tespit edilmesi ile bu kanalların kapatılması,
-Bulut depolama hizmeti sağlayıcıları gibi, üçüncü kişi bir hizmet sağlayıcısından hizmet alınıyor olması halinde, bu hizmet sağlayıcısının kayıtlarında tutulan veriler bu hizmet sağlayıcısının verileri geri getirebilme yetkisinin (teknik imkanı) olup olmadığı kontrol edilerek silinmesi,
-Taşınabilir veri kayıt cihazlarında tutulan verilerin şifreli olarak depolanması ve silinebilir olması,
-Kağıt ortamında bulunan kişisel verilerin mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak çizilerek/boyanarak/silinerek karartılması,
-Merkezi sunucuda yer alan ofis dosyalarının işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması,
- Veri tabanlarında kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmesi,
-Yok etme bakımından yalnızca kayıtlardan silmenin yeterli olmaması, anlaşılamayacak kadar küçük parçalara bölme, şifreleme anahtarlarının kopyalarının yok edilmesi, kayıt ortamlarının da de-manyetize, fiziksel deformasyon ya da üzerine yazma gibi yöntemlerle de geri döndürülemez hale getirilmesi işlemlerinin yapılması,
-Verilerin yok edilmesi veya verilerin işlendiği saklama ortamının sökülmesi,
-Anonim hale getirme bakımından, verinin, tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi, bu kapsamda somut duruma göre değer düzensizliği sağlamayan (değişkenleri/kayıtları çıkartma, bölgesel gizleme, genelleştirme, alt ve üst sınır kodlama, örnekleme) veya sağlayan (mikro birleştirme, veri değiş tokuşu, gürültü ekleme) anonim hale getirme yöntemleri ya da istatiksel yöntemler (K-Anonimlik, L-Çeşitlilik, T-Yakınlık) kullanılması gibi önlemler alınmaktadır.
E. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Gerek Anayasa gerekse de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, ZEMİTS TR kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. ZEMİTS TR, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanun ve ilgili diğer mevzuatta ön görülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak; veri sahibi kişi ile elektronik ortamda imzalanan sözleşmede ve ilgili diğer mevzuatta aksi öngörülmediği sürece yurt dışına aktarılabilir. Yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Daha sağlıklı hizmet alabilmeniz amacıyla ve şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü ve yürütebileceği kampanyalar ile sunulan hizmet gereği kurulacak işbirlikleri dâhilinde faaliyetlerimizi yürütmek üzere “ticari unvan, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, irtibat kişisi ad soyad, faaliyet adresi, e-mail adresi, telefon numarası” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, SMS ve mail gönderim hizmeti veren şirketler, sosyal medya hizmeti veren firmalar, anketörler ile alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar, distribütör, hizmet ve altyapı sağlayıcılar ve iş ortakları gibi üçüncü kişilerle, üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile paylaşılabilecektir. Teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesine yönelik hizmet alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılabilmektedir.
E.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması
Kanun’un tanımlar maddesine göre, kişisel verilerin aktarılması da ‘kişisel verilerin işlenmesi’ faaliyetidir. Bu itibarla, kişisel verilerin aktarılmasında, Kanun’un 8. ve 9. maddesi hükümlerine uygun hareket edilmektedir.Şirketimiz E maddesi altında sıralanan veri türleri ve amaçları kapsamında, verinin işlenme amacına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, üçüncü kişilere (ZEMİTS TR bağlı şirketlerine, iş ortaklarına, çalışanlara, taşeron veya tedarikçilere, kamu kurumlarına ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara) aktarım gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.Üye’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; tacir sıfatına haiz Üye’nin red imkanını kullanmasına kadar, tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.
E.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Şirketimiz, verinin işlenme amacına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, yurtdışına aktarım gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, yurtdışına aktarımı konusunda ayrıca Açık Rıza Metninde veri sahibinden onay almaktadır. Kişisel verileriniz iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizi, arşivleme ve depolama amacıyla yurtdışında bulunan bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara gereken güvenlik önlemlerinin alınması ile aktarabilecek olup, burada işleme faaliyetine tabi tutulup saklanabilecektir.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır. Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.
F. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ZEMİTS TR, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.
maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında ZEMİTS TR’nun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. ZEMİTS TR, üyelik işlemi gerçekleşirken pop-up ile çıkardığı Aydınlatma Metni ile kullanıcıyı/ziyaretçiyi bilgilendirmekte olup, sitede yer alan üyelik sözleşmesini kabul eden ve siteye üye olan her kişi bu aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul etmektedir. Ayrıca üyeliği kabul edilen kullanıcılara gönderilen işlemsel e-postada söz konusu aydınlatma metni ile çerez politikasına da ayrıca yer verilmektedir.Ayrıca, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişilerin açık rızasının gerekli olduğu durumlarda, veri sahiplerinin belirli bir konuya ilişkin ve özgür iradeyle açıklanan rızalarının alınması adına kapsamlı aydınlatmalar yapılmaktadır. Bunun yanında ZEMİTS TR, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki tüm hususlar ile başta “hukuka ve dürüstlük kuralına” uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve şeffaflığı sağlamaktadır.
G. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla alınacak veri güvenliğine ilişkin teknik, idari ve fiziki tedbirler almaktadır.
H. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ
Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair süreçleri yönetmek ve Kanun’un diğer tüm gereklerini yerine getirmek üzere, Kişisel Verileri Koruma Birimi oluşturmuştur. İşbu birim ayrıca tarafınıza ait kişisel verilerin korunması ve taleplerinizin cevaplanması kapsamında çalışmaktadır.Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini ZEMİTS TR’ye iletmeleri durumunda talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ZEMİTS TR tarafından KVK Kurulunca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda, kişisel verileri Şirketimizce işlenen ilgili kişilerin, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak;
- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.
Bu kapsamda veri sahipleri taleplerini yazılı olarak ZEMİTS TR’ye iletebileceklerdir.

ZEMİTS TR olarak sizden haber almak (özellikle beklentilerinizi karşılamadığımızı veya daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğünüzde) bizim için her zaman önemlidir.

Şayet;
• Bu Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa,
• Kişisel verilerinizi kullanmayı sonlandırmamızı istiyorsanız,
• Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya bir şikâyetinizi iletmek istiyorsanız,

İşbu bildirimlerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı da içerir şekilde şirket merkezimiz olan _____________________________________________ adresine posta yolu ile ulaştırabileceğiniz gibi şirketimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden kisiselverilerim@______.com adresine elektronik posta yolu ile yahut ZEMİTS TR __________ kep adresine e-imzalı olarak veya ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.
I. UYGULAMA ve YÜRÜRLÜK
İşbu Politika’da düzenlenen hususlar, Kanun’a ve ikincil mevzuata tabi olup, Politika ile mevzuat hükümleri arasında çelişki olması halinde, mevzuat hükümleri uygulanacaktır. İşbu Politika, Şirketimizin internet sitesinde (https://www._______.com) yayımlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir.ZEMİTS TR bu Politika’da yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında web sitesi üzerinden veya mobil uygulama gibi diğer ZEMİTS TR hizmetlerinde veya tarafınıza ait eposta gibi başka iletişim yollarıyla iletişim kurarak gerekli bilgilendirmeler yapılır.
J. GÜVENLİK ZAAFİYETİNİN RAPORLANMASI
ZEMİTS TR olarak, güvenlik konusunda herhangi bir riski kabul etmemekteyiz. Herhangi bir teknoloji sorununu fark ederseniz bize bildiriniz. Güvenlik zaafiyetinin detaylarını, bu zaafiyeti aynen görebilmek veya doğrulamak için ne yapmamız gerektiğini açıklayan bir e-postayı, iletişim bilgilerinizi ve şirket adınızı da içerecek şekilde kisiselverilerim@_________.com adresine gönderiniz.
10

İADE PROSEDÜRÜ

İşbu iade prosedürü hükümleri, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda “tacir” olduğundan ve/veya Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş “ticari iş” sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine tâbidir. Satışa ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz. Bu kapsamda; Alıcı bakımından, tüketici mevzuatı anlamında “tüketici” tanımı geçerli olmadığından, Alıcı, belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma ve iptal hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir. Alıcı işbu durumu peşinen kabul eder.

Alıcı'nın, satış konusu malı teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Malın tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal bedelini Satıcı'ya ödememesi gibi hallerde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla malı en geç 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

Satıcı’nın ayıptan doğan sorumluluğu kaldırılmıştır. Basiretli tacir sıfatına haiz Taraflar, işbu hususu peşinen kabul ve beyan ederler. Ancak Satıcı’nın yazılı kabulü ve esaslı kusuru üzerine, Alıcı, Ürünün esaslı nitelikte ayıplı olmasından bahisle TTK ve TBK hükümleri uyarınca Ürünü iade edebilecektir. Alıcı, TTK gereği; sipariş etmiş olduğu Ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolünü yapmakla sorumlu ve yükümlüdür. Alıcı, teslim edilen Ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde TTK uyarınca, durumu Satıcı’ya en geç 2 (iki) gün içerisinde yazılı şekilde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde; Alıcı, TBK gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacak ve herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen Ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren en geç 8 (sekiz) gün içerisinde Ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya yazılı olarak ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde; Alıcı, TBK gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacak ve herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Alıcı, ayıp ihbarı ile birlikte Satıcı’yla sesli görüşme yoluyla iletişime geçip iade talebini ekteki iade talep formunu da doldurarak yazılı olarak bildirdikten ve __@_________.com elektronik posta adresine bildirimde bulunduktan sonra, Ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak, tüm garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte Satıcı’nın adresine göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle ve garanti/kullanım belgeleriyle birlikte eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi zorunludur.

Sadece Türkiye sınırları içerisinde, Alıcı’nın ilgili Ürün’ü Satıcı tarafından belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Ürünü, Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedelinden ve Ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ve zarardan yahut her türlü kayıptan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı, Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Türk ticaret mevzuatı hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma ve iptal hakkı kullanılamayacaktır.

Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, kırık, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden derhal tutanak hazırlamasını talep etmelidir. Aksi halde; Alıcı, TBK gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacak ve herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında Ürünün kendisine eksiksiz teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak inceleyecek; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde ayıplı Ürünü değiştirerek veya yerine farklı bir Ürün temin ederek Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder. Alıcı, dilerse, Satıcı’ya yazılı olarak bildirmek kaydıyla ücret iadesi de talep edebilir. Bu takdirde ücret iadesi 30 (otuz) gün içinde yapılacaktır. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, tamir imkanının olmaması, ayıplı materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı sebepler yahut imkansızlık nedeni ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup, Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdürler.

Alıcı veya üçüncü kişi tarafından haklı gerekçeler ile iade edilmek istenen Ürünlerin faturası kurumsal ise, Alıcı, ürünleri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir. Aksi halde; faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Alıcı, işbu hususu bildiğini ve ilgili iade faturalarını Satıcı’ya usulüne uygun şekilde iletmediği takdirde iade hakkını kullanamayacağını ve Satıcı’ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

EK-1: İade Formu

İADE FORMU*
(*Bu form, sadece ayıp nedeniyle iade hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurulup, şirket merkez adresine ürün ve faturası ile birlikte basılı olarak gönderilecektir.)
-Kime: __________Unvan_______________
__________Adres_______________
________ Fax__________________
_________E-posta______________
___________Tel________________
“Bu formla aşağıdaki ayıplı mal/ların satışına ilişkin işaretli seçimlik hakkımı kullandığımı beyan ederim.”
- Sipariş tarihi :
- Teslim tarihi :
- Fatura numarası:
- Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

- Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
- Cayma hakkına konu mal veya hizmetteki ayıp:

- Kullanılan seçimlik hak:
☐ Malı iade ederek ücretsiz tamir/onarım talebi
☐ Malı iade ederek ayıpsız bir yenisiyle değişiklik talebi
- Alıcının unvanı/adı ve soyadı:
- Alıcının vergi dairesi ve vergi numarası / T.C. kimlik numarası:
- Alıcının adresi:

- Alıcının kaşe/imzası:


- Tarih: